Aktywność wybranych kandydatów partii politycznych w wyborach do sejmu na podstawie aktywności na Twitterze.

Monitorowanie kont trzech pierwszych kandydatów z każdej listy wyborczej. Pod warunkiem posiadania aktywnego konta w serwisie Twitter

Dane zebrane w okresie 4.10.2015 do 10.11.2015.

Udział całkowity

Partia Ilość Udział

Dzienny udział

Dzienna ilość

Zestawienie dzienne danych